Hệ số điều chỉnh giá đất là gì? Khi nào thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá

Đất đai luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm ở xã hội. Pháp luật nước ta cũng có nhiều văn bản để quy định về các vấn đề liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề mà nhiều người chưa rõ như là: hệ số điều chỉnh giá đất là gì? Các hệ số điều chỉnh giá đất có tác dụng gì? khi nào thì áp dụng. Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các thông tin đó. 

Hệ số điều chỉnh giá đất là gì?

Hệ số điều chỉnh giá đất là gì? Thì căn cứ vào luật đất đai 2013 và nghị định 44/2104/NĐ-CP về quy định giá đất thì ta có thể định nghĩa hệ số điều chỉnh giá đất(hệ số K) là hệ số nhà nước sử dụng để xác định giá đất và tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho người dân sử dụng(không tính đất đã qua đấu giá) hoặc cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất,…

hệ số điều chỉnh giá đất là gì

Hệ số điều chỉnh giá đất do sở Tài chính các tỉnh chủ trì, xác định theo từng khu vực và từng tuyến đường, từng vị trí cũng như theo những năm khác nhau thì hệ số khác nhau. Làm sao để cho hệ số này phù hợp với thị trường, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đó.

Sau khi tính toán và xác định hệ số sử dụng đất, Sở tài chính sẽ trình UBND tỉnh ban hành hệ số này sau đó đưa lên HĐND tỉnh quyết định thông qua.

Trường hợp có một số vị trí có hệ số sử dụng đất khác với mức bình quân chung vì những lý do khác nhau thì UBND tỉnh có quyền quy định hệ số điều chỉnh giá đất nhưng dựa vào mức bình quân chung đã công bố trước đó.

Trường hợp UBND cấp tỉnh chưa thể ban hành quyết định quy định hệ số K trong thời hạn là một năm thì có thể áp dụng hệ số K theo quy định của năm trước đó để thực thi.

Đất khi nào sẽ được áp dụng hệ số điều chỉnh giá và các quy định liên quan

Như đã nói ở trên, UBND tỉnh sẽ là đơn vị trình lên HĐND tỉnh ký phê duyệt quy định dựa vào tham mưu của sở tài chính. Và sở tài chính sẽ phải dựa vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và bảng giá đất của địa phương để có thể đưa ra được hệ số này.

Hệ số chiều chỉnh giá sẽ liên quan đến giá đất của cả tỉnh, vì thế giá đất cụ thể phải được xác định sát với thực tế nhất và được quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

Bên trong điều khoản này của nghị định còn quy định thêm về hệ số điều chỉnh giá đó là hệ số xác định giá đất sẽ làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước có chuyển mục đích sử dụng đất và tiến hành đấu giá, cho thuê đất.

Nhà nước sẽ tiến hành thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nếu mảnh đất đấu giá đó có giá trị dưới 30 tỷ đồng nếu là đất ở các thành phố trực thuộc TW, dưới 10 tỷ đồng nếu ở các tỉnh nằm trong vùng kinh tế khó khăn, dưới 20 tỷ đồng với các tỉnh thành còn lại.

Hệ số điều chỉnh giá cũng là căn cứ để xác định giá đất và làm căn cứ tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo.

hệ số điều chỉnh giá đất là gì

Hàng năm, UBND tỉnh sẽ quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp được quy định trong luật đất đai 2013. Ngoài ra UBND tỉnh còn quyết định hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng loại đất đi theo dự án, theo khu vực mà đất đó nằm trong dự án và sẽ tiến hành bồi thường.

Sở tài chính sẽ phải chủ trì và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan để xác định, đánh giá được tình hình sử dụng đất tại địa phương, giá đất của địa phương sau đó trình UBND tỉnh để tham mưu.

Sở tài nguyên môi trường chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan xây dựng, xác định hệ số sử dụng đất tại địa phương để UBND tỉnh quyết định tại các khu vực trong quy hoạch về hệ số sử dụng và tiền đền bù.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn các sở ban ngành ở tỉnh xác định và xây dựng hệ số sử dụng giá đất.

Bài viết trên đây là thông tin về hệ số điều chỉnh giá đất là gì? Khi nào thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá và các quy định có liên quan khác. Đơn vị nào có trách nhiệm đối với hệ số điều chỉnh giá đất này qua từng năm. Các bạn từ đó có thể hiểu được để đóng thuế và có những hiểu biết về đất mà mình đang ở.

Trả lời