Thỏa ước lao động tập thể tiếng anh là gì?

Thuật ngữ thỏa thuận lao động tiếng anh có lẽ rất quen thuộc với các bạn hoạt động trong các doanh nghiệp, tập đoàn,…Tuy nhiên để mà giải thích rõ ràng, cặn kẽ thì có lẽ nhiều bạn còn lúng túng. Vì thế hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thỏa ước lao động tập thể tiếng anh là gì? và tìm hiểu một số nét về thỏa thuận lao động.

Thoả ước lao động tập thể và thỏa ước lao động tập thể tiếng anh là gì?

Thỏa ước lao động tập thể là quá trình bàn bạc giữa người sử dụng lao động và đại diện của người lao động để đưa ra các điều kiện làm việc, nội quy, quy định, chế độ, kỷ luật hay các hoạt động khác có thể phát sinh trong khi lao động.

Thỏa ước lao động tập thể tiếng Anh là gì? Thì cụm từ này được sử dụng là Collective Labour Agreement trong tiếng anh hay gọi tắt là Collective Agreement.

thỏa ước lao đông tập thể tiếng anh là gì

Theo luật lao động năm 2019 thì thỏa ước lao động tập thể được quy định là thỏa thuận đạt được qua đàm phán giữa các bên và được ký kết bằng văn bản.

Thỏa ước lao động tập thể bao gồm Thỏa ước lao động  tập thể doanh nghiệp và ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp và các thỏa ước tập thể khác.

Thời hạn và hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể

 • Thỏa ước lao động  tập thể doanh nghiệp có thời gian hiệu lực áp dụng với tất cả người lao động của doanh nghiệp và người sử dụng lao động.

Thỏa ước lao động  tập thể có nhiều doanh nghiệp và tập thể ngành có thời hạn với tất cả người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, tập thể ngành

 • Ngày mà thỏa ước lao động thể có hiệu lực thì được các bên tham gia đàm phán ghi rõ trong biên bản. Nếu người sử dụng lao động và người lao động không bàn bạc về ngày có hiệu lực thì sẽ tính từ ngày ký biên bản thỏa thuận.
 • Thỏa ước lao động tập thể thường sẽ có hiệu lực trong vòng từ 1 năm đến 3 năm. Thời gian ghi rõ ràng cụ thể trong biên bản thỏa thuận. Các bên tham gia thỏa thuận có quyền bàn bạc thời hạn khác nhau đối với tùy trường hợp và yêu cầu của 2 bên tham gia thỏa ước.

Các nội dung trong thỏa ước lao động tập thể

Đi kèm trong các thỏa ước lao động tập thể đó là các quyền lợi, lợi ích và các nghĩa vũ. Vì thế người lao động cần nắm rõ các nội dung trong thỏa ước. Các nội dung nằm trong thỏa ước lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động là:

 • Thứ nhất, các nội dung ngoài khi thương lượng giữa người sử dụng lao động và đại diện của người lao động đã đồng ý khi thỏa ước. Các nội dung này có thể là quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động hoặc có thể là giải pháp nếu có tranh chấp xảy ra. 
 • Thứ hai, nội dung của bản thỏa thuận bao gồm cam kết của các bên liên quan có liên quan đến vấn đề làm việc. Các yếu tố liên quan có thể là thời gian làm việc, lương thưởng, nghỉ giải lao, chế độ bảo hiểm y tế đối với người lao động. Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động với người lao động khi làm việc.

Vì vậy các nội dung cơ bản cần có trong một thỏa ước lao động là:

  • An toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động
  • Phải có thời gian làm việc và nghỉ giải lao.
  • Tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp (nếu có)
  • Định mức lao động và đảm bảo việc làm
  • Chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

thỏa ước lao đông tập thể tiếng anh là gì

Đối với thỏa ước lao động tập thể tiếng Anh thì các nội dung cũng đầy đủ như trên và có thể thêm một số điều khoản tùy theo thỏa thuận đôi bên.

Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Người sử dụng lao động tại doanh nghiệp và người lao động cần thực hiện thỏa ước lao động tập thể như sau:

 1. Theo Luật lao động năm 2019 thì khi một bên trong thỏa thuận cảm thấy bên còn lại thực hiện không đầy đủ, thiếu sót hoặc vi phạm thỏa ước thì có thể yêu cầu thực thi cho đúng với thỏa ước lao động và bên còn lại phải hợp tác, có trách nhiệm xem xét vấn đề và đưa ra giải pháp giải quyết. Trong trường hợp không giải quyết được, mỗi bên đều có thể yêu cầu tiến hành giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật hiện hành.
 2. Người lao động và người sử dụng lao động, kể cả người lao động sau này làm việc từ khi thỏa ước lao động có tính hiệu lực thì phải có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghiêm túc thỏa ước đã thỏa thuận và ký kết.
 3. Nếu lợi ích, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thỏa thuận không tương thích với thỏa ước trước ngày thỏa ước có hiệu lực thì vẫn phải thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể

Bài viết trên đã giải thích cho bạn Thỏa ước lao động tập thể tiếng Anh là gì? Đồng thời cũng đã cung cấp thêm cho bạn một số thông tin về nội dung và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Mong chúng sẽ hữu ích cho bạn.

Trả lời